Bezpieczny Hotel

Zasady bezpieczeństwa
w hotelu podczas
pandemii

bezp_mobile

Bezpieczny Hotel

Zasady bezpieczeństwa
w hotelu podczas
pandemii

Szanowni Goście,

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa jak i naszych Pracowników, przez panującą pandemię COVID-19 jesteśmy zobligowani do wprowadzenia oraz prosimy Państwa o przestrzegania poniższych zasad bezpieczeństwa:

– W ogólnodostępnej przestrzeni publicznej hotelu tj. hol, korytarze, restauracja, toalety, użytku publicznego, zarówno pracownicy jak i goście hotelowi zobowiązani są do zasłaniania ust oraz nosa za pomocą maseczek ochronnych.

– W każdej z wyżej wymienionych części hotelu znajduje się płyn dezynfekujący służący do  skutecznej dezynfekcji rąk.

– Przestrzeń użytku wspólnego, taka jak toalety, są regularnie i w odpowiednich odstępach czasu myte i dezynfekowane za pomocą odpowiednich do tego narzędzi i środków.

– W każdej z publicznych toalet na terenie hotelu znajduje się instrukcja jak poprawnie myć ręce, zdjąć oraz nałożyć maseczkę i rękawiczki ochronne.

Ze względu na bezpieczeństwo Gości i Personelu, sprzątanie pokoju odbywa się wyłącznie na życzenie Gości.

Z uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo Gości hotelu posiłki są podawane bezpośrednio do wynajmowanych pokoi.

– Prosimy o przestrzeganie zasady o otrzymaniu bezpiecznego dystansu pomiędzy gośćmi hotelu jak i jego pracownikami.

– Wprowadzono wytyczne dotyczące przemieszczania się na terenie hotelu, np. windą przez nie więcej, niż połowa dopuszczalnej liczby osób.

– Karty do pokojów są dezynfekowane po każdym użyciu ich przez Gości.

– Każdy pokój oraz sala zabaw dla dzieci jest wietrzona po każdym Gościu hotelowym.

– Każdy z pracowników, w razie potrzeby, został wyposażony w środki ochrony indywidualnej.

Życzymy udanego pobytu.