• Przed wykonaniem usługi, Użytkownik przedstawia w recepcji oryginał vouchera uprawniającego  go do  skorzystania z określonych usług. Nieokazanie Vouchera skutkuje odmową wykonania zabiegu.
  • Voucher stanowi zaproszenie dla 1 osoby, właściciel vouchera zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji  terminu usługi w recepcji SPA & WELLNESS
  • Voucher nie podlega  wymianie na gotówkę
  • Voucher o wartości 50,00 zł dotyczy cennika dostępnego na tej stronie.
  • Nie poinformowanie o odwołaniu zarezerwowanego wcześniej terminu powoduje anulowanie vouchera.
  • Odwołanie umówionej wizyty musi nastąpić co najmniej 24 godziny przed jej terminem.
  • W przypadku nieodwołania wizyty, kwota przeznaczona na umówiony zabieg przepada.
  • Z vouchera może skorzystać tylko osoba  dorosła w nim wymieniona
  • Nie ma możliwości łączenia voucherów